Despre FITT

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 30 de organizații membre și peste 30 de ani de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României.

Scopul nostru îl reprezintă instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul drepturilor universale ale omului, tradițiilor umaniste, interculturalității, valorilor democrației, aspirațiilor societății românești și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei.

Obiectivele noastre pentru perioada 2017-2022 vizează sprijinirea dezvoltării personale a tinerilor din comunități dezavantajate în județul Timiș, creșterea gradului de participare a tinerilor din județul Timiș, sprijinirea mișcării de voluntariat în rândul tinerilor în județul Timiș, implicarea în implementarea și dezvoltarea de evenimente europene pentru tineret, dezvoltarea și menținerea centrelor de tineret, dezvoltarea de resurse, parteneriate și oportunități pentru tineret la nivel european, precum și promovarea valorilor europene.

Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paleta, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie active și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național.

FITT însăși este un model democratic, fiind guvernată de o Adunare Generală compusă exclusiv din ONG-uri de tineret din județul Timiș și condusă de un consiliu format din 10 tineri reprezentanți ai acestora.

FITT este proprietara Casei Tineretului din Timișoara, care în 2016 a primit din partea Consiliului Europei certificatul de calitate pentru Centre de Tineret, fiind singurul astfel de centru din România și unul dintre cele 14 astfel de entități de pe întregul continent. În anul 2018, Consiliul Europei a prelungit Certificarea Casei Tineretului cu încă 5 ani (până la data de 31.12.2023)