Adrian Breha

Adrian Breha studiază Media Digitală la Universitatea de Vest din Timișoara. În vârstă de 22 de ani, Adi, cum preferă să i se spună, este în prezent președintele Organizației Studenților din aceeași universitate. Este pasionat de voluntariat, pe care l-a descoperit odată cu începerea vieții de student și despre care consideră că l-a ajutat foarte mult să se dezvolte.

Persoanele apropiate îl știu dintotdeauna că muncește încontinuu, fiind atât de ocupat încât pare că nu mănâncă și nu doarme niciodată; iar cei care abia îl întâlnesc simt din prima clipă că îi pot cere ajutorul sau sfatul în tot felul de situații.
În categoria „lucruri memorabile pe care le-a făcut” se numără organizarea proiectelor tradiționale OSUT, implicarea în Comisia de Dezvoltare Organizațională ANOSR și în proiectele federației și, nu în ultimul rând, faptul că a participat la organizarea diverselor activități ale FITT.

Își găsește motivația în nevoia de a fi de ajutor tinerilor și studenților, dar și în persoanele alături de care muncește. Apreciază faptul că, în societate, prin activismul unor oameni se pot atinge țelurile și îndeplini nevoile unui grup sau unei anumite categorii de oameni. Îi displace însă faptul că, deși activismul are conotații pozitive, este perceput ca fiind ceva negativ, ca un fel de răzvrătire.
Și pentru că mereu și-a luat o parte din motivație din activismul de care dau dovadă tinerii, dar și pentru că visează mereu la schimbarea în bine a comunității, unul dintre lucrurile pe care și-ar dori să le facă în viitor este fondarea unei organizații de voluntariat care să aibă ca scop dezvoltarea pe plan personal a tinerilor din Timișoara.

Vorbind despre tineri, Adi subliniază, în încheiere, că, făcând parte din această categorie, calitățile care îl caracterizează cel mai bine sunt vitalitatea, dinamismul și dedicația cu care depune reale eforturi pentru schimbarea în bine a comunității.

Adrian Breha is studying Digital Media at the West University of Timișoara. At the age of 22, Adi, as he prefers to be called, is currently the president of the Students’ Organization of the same university. He is passionate about volunteering, which he discovered at the beginning of his student life and about which he says that it helped him a lot to develop.

People close to him have always known that he works all the time, being so busy that he never seems to eat or sleep; and those who meet him for the first time feel right from the beginning that they can ask him for help or advice in all sorts of situations.
The category “memorable things he did” includes the organization of OSUT traditional projects, involvement in the ANOSR Organizational Development Commission and in projects of the federation and, last but not least, the fact that he participated in organizing various FITT activities.

He finds his motivation in the need to help young people and students, but also in the people he works with. He appreciates the fact that, in society, through the activism of some people, goals can be achieved and the needs of a certain group or category of people can be met. However, he dislikes the fact that, although activism has positive connotations, it is perceived as something negative, as a kind of rebellion.
And because he has always taken some of the motivation out of the activism that young people show, but also because he always dreams of changing the community for the better, one of the things he would like to do in the future is to found a volunteering organization aimed at the personal development of the young people of Timișoara.

Speaking about young people, Adi emphasizes, in conclusion, that, being part of this category, the qualities that best characterize him are the vitality, dynamism and dedication with which he makes real efforts to change the community for the better.