Alexandru Iliescu

Alexandru Constantin Iliescu are 23 de ani și este student la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare, dar este totodată implicat și în diverse activități din sfera activismului.

Despre el spune că este o persoană ce încearcă să se implice în activități cu adevărat semnificative, prin intermediul cărora se poate dezvolta comunitatea în care acestea se desfășoară. A început activitatea de voluntariat în anul I de facultate, când a decis să se înscrie în Liga AC – organizația care se ocupă cu reprezentarea studenților din facultatea de Automatică și Calculatoare. Activitățile pe care le-a desfășurat până în prezent au fost însă dedicate comunității de studenți din întreaga universitate și, mai mult, din Timișoara și chiar din întreaga țară.

Este conștient de faptul că, pentru mulți oameni, tinerii din ziua de azi nu reprezintă un grup semnificativ, fiind mai mereu asociați cu distracția sau lipsa de implicare; de aceea, ține să menționeze că acest lucru nu este în totalitate adevărat. Într-un grup, mai ales într-unul atât de divers, este normal să existe și oameni mai puțin implicați și nu este corect ca întregul grup să fie judecat după trăsăturile unei părți anume. Dimpotrivă, ne spune Alexandru, el a întâlnit în activitatea sa o mulțime de tineri dornici să demonstreze că cei ce vor face ca ziua de mâine să arate mai bine sunt chiar ei, tinerii din ziua de azi; și doar prin intermediul acestui grup de oameni și prin implicarea lor viitorul se va schimba în bine și totul se va dezvolta, astfel încât problemele de acum să fie, peste câțiva ani, doar amintiri.

Deși multe dintre activitățile la care a luat parte se pot asocia noțiunii de „activism”, Alexandru consideră că cea mai semnificativă este inițiativa „Educație pentru Toți”, care era doar o idee în momentul în care i s-a alăturat, iar astăzi este aproape de final, reușind să aibă rezultate la care nici nu visase inițial. Făcând parte dintr-un grup de inițiativă care și-a desfășurat activitatea de voluntariat în zona de educație, a putut observa că aceasta nu este egală pentru toată lumea și a ajuns la concluzia că întotdeauna e nevoie de cineva care să facă ceva pentru grupurile minoritare în general și cu precădere pentru persoanele cu dizabilități. Un exemplu concret este grupul de inițiativă „Student pentru societate”, grup din care face parte și care își dorește să contribuie la facilitarea serviciilor educaționale ale Universității Politehnica Timișoara pentru studenții cu dizabilități.

Viața de voluntar necesită mult timp și multă motivație, dar pentru Alexandru aceste două resurse nu sunt greu de obținut, mai ales când face ceea ce îi place. Îl motivează zâmbetul de pe fața celor pentru care lucrează, deoarece, pentru el, asta înseamnă că ceea ce a făcut a fost de ajutor cuiva și i-a făcut ziua mai bună. Dacă ne dorim să îmbunătățim lucrurile din jurul nostru, crede el, trebuie să privim mai departe de propria persoană și să ne implicăm în comunitate, astfel încât apartenența la aceasta să ne facă plăcere.

Alexandru Constantin Iliescu is 23 years old and is a student at the Polytechnic University of Timișoara, Faculty of Automation and Computer Science, but he is also involved in various activities in the field of activism.

He says he is a person who tries to get involved in truly meaningful activities, through which the community in which they take place can really develop. He started volunteering in his first year, when he decided to join the AC League – the organization that deals with the representation of students in the Faculty of Automation and Computer Science. However, the activities he has carried out so far have been dedicated to the student community from the entire university and, moreover, from Timișoara and even from the whole country.

He is aware that, for many people, today’s youth are not a significant group, they are always associated with fun or lack of involvement; therefore, he wants to point out that this is not entirely true. In a group, especially in such a diverse one, it is not unusual to find a few people less involved, but he thinks it is not fair for the whole group to be judged by the features of only some of it members. On the contrary, Alexandru tells us he met in his activity a lot of young people eager to prove that those who will make tomorrow look better are they, the young people of today; and only through this group of people and through their involvement will the future change for the better and everything will develop, so that the problems of the present will be, in a few years, only memories.

Although many of the activities in which he took part can be associated with the notion of “activism,” Alexandru considers that the most significant is the “Education for All” initiative, which was just an idea when he joined it, but today is close to its completion, having managed to reach such results that he had not even dared to dream of. As part of an initiative group that volunteered in that area, he was able to see that education is not the same for everyone and thus he came to the conclusion that there is always a need for someone to do something for minority groups in general and especially for people with disabilities. A concrete example is the “Student for Society” initiative, a group he joined because it aims to contribute to the facilitation of the educational services of the Polytechnic University of Timișoara for students with disabilities.

The life of a volunteer requires a lot of time and a lot of motivation, but for Alexandru these two resources are not difficult to obtain, especially when he does what he likes. He is motivated by the smile on the faces of those he works in aid of, because, for him, this means that what he did was helpful to someone and made that someone’s day better. He believes that if we want to improve the things around us we need to reach beyond ourselves and get involved in the community, so that we can come to enjoy belonging to it.