Cătălin Zoican

Cătălin Zoican este doctorand, antreprenor și speaker inspirațional. Are 28 de ani și scopul lui este să ofere înapoi tot sprijinul și toată inspirația și îndrumarea pe care a primit-o. Din momentul în care a observat importanța educației, a decis să se implice în acțiuni care facilitează întărirea acesteia. În anii de studiu a fost foarte activ și a reușit să ajungă pe băncile a trei universități internaționale, din Letonia, Croația și Marea Britanie. În plus, a și lucrat în câteva instituții de renume și a desfășurat un stagiu de practică în Parlamentul României.

A fost implicat încă din primii ani de studiu în proiecte dedicate tinerilor, fiind membru în asociații precum ESN, AIESESC, Liga Studenților, lucru care i-a permis să interacționeze cu o mare varietate de mentalități și să înțeleagă mai bine principiile după care se ghidează societatea. Prin intermediul acestor proiecte a vizitat peste 30 de țări și a încercat să aducă înapoi acasă câte ceva din fiecare, pentru ca pe viitor să poată folosi cunoștințele acumulate în conceperea unor metode de bune practici în țara noastră.

În prezent, activează în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara, fiind responsabil de consultanță pentru mobilități de studiu sau plasament (SMS/SMP), incoming sau outgoing.
Pe viitor, își dorește să înființeze o asociație prin intermediul căreia să ajute tinerii să își găsească un drum al lor prin sprijin de la specialiști, inspirație de la absolvenți și seminarii sau workshop-uri de profil. Doar așa, crede el, se poate forma o generație de lideri, oameni activi care să stăpânească bine ceea ce fac și care să aibă capacitatea de a identifica nevoile la nivel de comunitate și, totodată, de a interveni din proprie inițiativă.

Cătălin consideră că cetățenia activă, democrația participativă și echitatea socială sunt piloni fundamentali pentru atingerea obiectivelor și valorilor acestei țări. De aceea, îi încurajează pe tineri să-și valorifice timpul, prin implicarea în activități care îi reprezintă, să-și urmeze visul și să aducă un plus societății în care trăiesc.

 

Cătălin Zoican is a doctoral student, entrepreneur and inspirational speaker. He is 28 years old and his goal is to give back all the support, inspiration and guidance that he has received. From the moment he noticed the importance of education, he decided to get involved in actions that facilitate its strengthening. During his years of study he was very active and managed to reach the benches of three international universities, from Latvia, Croatia and the United Kingdom. In addition, he worked in several renowned institutions and carried out an internship in the Romanian Parliament.

From the first years of study, he was involved in projects dedicated to young people, being a member of associations such as ESN, AIESESC, Students League, which allowed him to interact with a variety of mentalities and to better understand the principles that guide the society. Through these projects he visited over 30 countries and tried to bring home something from each one of them, so that in the future he might use that knowledge in designing good practice methods in our own country.

Currently, he works at “King Mihai I of Romania” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Banat in Timisoara, as a consultant for learning or placement mobilities (SMS/SMP), incoming or outgoing.
In the future, he wants to set up an association through which to help young people find their way with support from specialists, inspiration from graduates, and through specific seminars or workshops. He believes that only in this way can we hope to train a generation of leaders, of active people who have a good grasp of what they are doing and who have the ability to identify needs at the community level and, at the same time, to act on their own initiative.

Cătălin considers that active citizenship, participatory democracy and social equity are fundamental pillars for achieving the objectives and values ​​of this country. Therefore, it encourages young people to make the best of their time, by getting involved in activities that represent them, to follow their dream and to bring value to the society in which they live.