Claudiu Țăran

Claudiu-Sorin Țăran locuiește de trei ani în TImișoara, mai exact, din toamna anului 2017, când a început studiile la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara. De atunci, spune el, viața lui s-a schimbat în totalitate, în principal datorită intrării în Organizația Studențească „Traian Lalescu”, unde a descoperit voluntariatul. Datorită activității și implicării de care a dat dovadă, a ajuns ca după un an să ocupe funcția de Vicepreședinte Relații Externe, iar mai apoi funcția de Președinte. Iar pentru că simțea o responsabilitate din ce în ce mai mare, a trebuit să se dezvolte cât mai mult, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, ceea ce a făcut ca în momentul de față să fie implicat la nivel național în mișcarea studențească, ca membru în Biroul de Conducere al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Cei din jurul lui care nu fac parte din această lume a voluntariatului nu înțeleg de ce se zbate atât de mult. Până și părinții lui, spune Claudiu, l-au întrebat ce rost are totul dacă oricum nu primește nici un ban pentru munca depusă. La această întrebare răspunsul lui a fost mereu același: vrea să crească, să se dezvolte ca om și să îi ajute și pe ceilalți să facă la fel. Iar dacă l-ar întreba cineva și de ce vrea toate acestea, răspunsul, spune el, e foarte simplu: pentru că își dorește ca, împreună cu cei din jurul lui, să reușească să schimbe mentalități.

Claudiu e intrigat de expresia „ce bine e afară”, mai ales că, de cele mai multe ori, persoanele care afirmă asta nu fac nimic concret în sensul schimbării. Pe de altă parte, este conștient de faptul că nu poți schimba totul de unul singur și, deci, lansează un apel către toți cei care citesc aceste rânduri să i se alăture. Împreună, spune el, putem reuși să schimbăm societatea în care trăim, iar pentru cei care se gândesc că o să primească și ei eticheta de „tânăr din ziua de azi”, Claudiu are un mesaj de încheiere: „tinerii din ziua de azi” sunt cei care își doresc cu adevărat schimbarea, cei care gândesc liber și deschis și cei care chiar participă activ la transformarea societății.

Claudiu-Sorin Țăran has been living in TImișoara for three years, more precisely, since the autumn of 2017, when he started his studies at the Faculty of Constructions within the Polytechnic University of Timișoara. Since then, he says, his life has changed completely, due mainly to joining the „Traian Lalescu” Student Organization, where he discovered volunteering. His activity and involvement led him to become Vice President of External Relations after a year and, after that, President. And because he felt the responsibility increasing, he continued developing as much as possible, both personally and professionally, which made him currently involved nationally in the student movement, as a member of the Management Office of the National Alliance of Student Organizations in Romania (ANOSR).

Those around him who are not part of the world of volunteering do not understand why he is struggling so much. Even his parents, says Claudiu, asked him what was the point of everything if he did not receive any money for his work anyway. His answer to this question has always been the same: he wants to grow, to develop as a human being and to help others do the same. And if someone asks him why he wants all this, the answer, he says, is very simple: because he wants, together with those around him, to succeed in changing mentalities.

Claudiu is intrigued by the expression „it’s so much better abroad,” especially since, most of the time, the people who say it won’t do anything definite for a change. On the other hand, he is aware that you cannot change everything on your own, and so he appeals to all who read these lines to join him. Together, he says, we can succeed in changing the society we live in, and for those who think they will also be labeled as one of „today’s young people,” Claudiu has a closing message: „today’s young people” are those who really want the change, those who think freely and openly and those who really actively participate in the transformation of society.