Ștefan Vasile

Ștefan Vasile are 22 de ani, studiază telecomunicații la UPT și îi place foarte mult să mănânce pizza. De altfel, cel mai „mișto” lucru pe care l-a învățat este, spune el, să facă acasă pizza ca la restaurant. A vrut, într-o zi, foarte mult să mănânce pizza, dar, neavând bani, a trebuit să și-o gătească singur acasă. A încercat tot felul de combinații de ingrediente și tot felul de aranjamente până când i-a ieșit așa cum și-a dorit și a descoperit că îi place foarte mult să gătească și să experimenteze. Îi place, de asemenea, foarte mult să creeze și, deși pentru foarte mult timp a desconsiderat artiștii, în prezent este și actor la teatrul studențesc Thespis.

Îi displace teribil cuvântul activism și, dacă se poate, preferă să nu-l folosească deloc, pentru că îl asociază cu o noțiune rigidă, veche și rea și, de aceea, ar prefera, în schimb, termenul de voluntar.
Când avea 13-14 ani, cineva i-a spus că, dacă crede că generația lui este viitorul, se înșală amarnic și apoi i-a și explicat de ce stau lucrurile așa. Acum, că a crescut, mărturisește el, e tentat să spună același lucru despre noile generații. Crede, bineînțeles, în schimbare, crede în educație și în tinerii din ziua de astăzi, dar crede, totuși, că mai avem de așteptat până va apărea adevărata schimbare.

La teatru merită să-ți închizi telefonul, mai spune Ștefan, pentru ca măcar pentru un moment să poți evada din rutină. După aceea îl vei deschide din nou, pentru că vrei să vezi dacă ai mai primit vreun mesaj, sau pur și simplu vrei să vezi ce mai e nou. E de părere că oamenii consumă acum atât de mult „nou” încât îi plictisește imediat orice lucru, dacă nu e mai „mișto” ca pe internet. El, personal, nu-și închide telefonul niciodată, dar îl pune deoparte de multe ori, ca să nu ajungă să se plictisească.
Și-ar dori să-și dedice mai mult timp pasiunii de a produce muzică, dar nu poate deocamdată, din lipsa timpului și a resurselor. Ar vrea să creeze un grup de interes pentru muzicienii amatori, în care aceștia să se întâlnească pentru a face muzică, pentru a se consulta între ei sau pentru a organiza evenimente.
I se pare foarte important că a făcut parte dintr-o organizație de liceeni care strângea bani și finanța proiecte ale liceenilor, pentru că acolo a învățat despre scrierea de proiecte, despre finanțarea lor și despre strângerea de fonduri.

Îi place foarte mult, de obicei, să întâlnească oameni noi, dar, mărturisește el, are și multe zile în care este mai reticent, mai indiferent și mai rece. Dar, chiar și într-una din acele zile mai dificile, tot se deschide pe parcursul unei întâlniri, dacă îi place persoana respectivă.

Ștefan Vasile is 22 years old, he studies telecommunications at UPT and he really enjoys eating pizza. In fact, he says the coolest thing he has learned is how to make pizza at home like a pro. One day, he had an intense craving for pizza, but, having no money, he had to try to cook one at home. He tried all sorts of ingredients and combinations until it came out the way he wanted and found out in the process that he really likes to cook and experiment. He also loves to create and, although for a long time he disregarded artists, he is currently also an actor at the Thespis student theater.

He dislikes the word activism terribly and, if possible, prefers not to use it at all, because he associates it with a rigid, old and evil notion, and, therefore, would prefer, instead, the term volunteer.
When he was 13-14 years old, someone told him that, if he thought his generation was the future, he was sorely mistaken, and then explained to him why this was the case. Now that he has grown up, he confesses he is tempted to say the same about the new generations. He believes, of course, in change, he believes in education and in today’s young people, but he is nevertheless quite confident that we have to wait some more until the real change occurs.

It’s worth turning off your phone when you are at the theater, adds Ștefan, so that you can escape from the routine at least for a moment. After that of course you will open it again, because you want to see if you have received any messages, or you simply want to check out what is new. He believes that people nowadays consume so much “new” that they immediately get bored of anything that is less “cool” than on the internet. He, personally, never turns off his phone, but puts it aside many times, so as to avoid getting bored.
He would like to dedicate more time to his passion for producing music, but for the time being he can’t do that, due to lack of time and resources. He would like to create an interest group for amateur musicians, where they can meet to make music, to consult with each other or to organize events.
It seems very important to him that he was part of a high school organization that raised money and financed high school projects, because there he learned about project writing, about financing a project and about raising funds.

He usually likes to meet new people, but he confesses there are also many days when he is rather reluctant, indifferent and colder. But if he likes the person he still opens up during a meeting, even on one of those more difficult days.